Termeni si conditii de utilizare

Termenii și condițiile de utilizare stabilite mai jos se aplică acestui site web („site-ul web”) și vă spun termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul web. Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea acestui site web, recunoașteți că ați citit, înțeles și ați acceptat termenii și condițiile de utilizare fără limitare sau calificare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu puteți accesa sau utiliza site-ul web.

Netox și Netox Web menționate aici și pe site-ul web, în general, ca „Netox”, „noi”, „noi” sau „al nostru”) furnizează site-ul doar în scop informativ.

Declinare de responsabilitate

Conținutul de pe site este furnizat doar pentru informații generale. Nimic din conținutul acestui site web nu constituie consiliere în materie de investiții, juridice sau fiscale și nici nu poate fi invocat în luarea unei investiții sau în altă decizie. Ar trebui să obțineți sfaturi profesionale relevante și specifice și să verificați exactitatea tuturor informațiilor relevante înainte de a lua orice decizie de investiție. Deciziile bazate pe informațiile conținute pe site sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului.

Nimic din conținutul acestui site web nu constituie o ofertă în temeiul vreunei legi sau legislații aplicabile sau o ofertă de vânzare sau o solicitare sau ofertă de cumpărare de valori mobiliare sau instrumente financiare sau furnizarea de consiliere sau servicii de investiții. Nici site-ul web, nici o parte din acesta, nu trebuie să constituie baza sau să se bazeze pe acesta în legătură cu vreun contract sau angajament.

FĂRĂ CONFIDENȚĂ LA INFORMAȚII

Netox nu face nicio declarație, garanție sau garanție cu privire la conținutul furnizat aici sau la utilizarea dvs. de către acest site în general, fie în mod expres, fie implicit, pentru un scop anume și în măsura permisă de lege, exclude toate condițiile, garanțiile, reprezentările sau alți termeni care se poate aplica site-ului nostru web sau oricărui conținut de pe site, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții sau condiții de titlu, non-încălcare, comercializare sau adecvare pentru un anumit scop, calitate satisfăcătoare sau utilizarea unei îngrijiri și abilități rezonabile.
Deși informațiile furnizate pe acest site web sunt obținute sau compilate din surse pe care le credem fiabile, Netox nu poate și nu garantează sau nu garantează acuratețea, valabilitatea, actualitatea sau exhaustivitatea oricărei informații sau date care vă sunt puse la dispoziție în general sau pentru orice scop anume. Informațiile sau datele de pe acest site web pot fi depășite și nu ne angajăm să actualizăm aceste informații sau date. Orice tranzacții enumerate pe acest site web sunt incluse ca tranzacții reprezentative și nu reflectă neapărat performanța generală.

LIMITAREA RĂSPUNDERII NOASTRE

Nici Netox, nici unul dintre afiliații, membrii, partenerii, directorii, ofițerii, consultanții, angajații sau agenții săi, nici vreun furnizor terț nu vor fi răspunzători sau nu vor avea nicio răspundere de niciun fel pentru orice pierdere sau deteriorare pe care dvs. sau orice terță parte să apară în cazul oricărui eșec sau întrerupere a acestui site web sau care rezultă din fapta sau omisiunea oricărei părți implicate în realizarea acestui site web, utilizarea sau încrederea în informațiile sau datele conținute aici sau din orice altă cauză legată de accesul dvs. la, incapacitatea de a accesa sau de a utiliza site-ul web sau aceste materiale, indiferent dacă circumstanțele care au dat naștere unei astfel de cauze au fost sau nu sub controlul Netox sau al oricărui furnizor care furnizează software sau servicii. Această limitare a răspunderii include, dar nu se limitează la, transmiterea de viruși care pot infecta echipamentele unui utilizator, defectarea echipamentelor mecanice sau electronice sau a liniilor de comunicații, a problemelor de telefonie sau de alte interconectări (de exemplu, nu puteți accesa furnizorul dvs. de servicii de internet) , acces neautorizat, furt, erori ale operatorului, greve sau alte probleme de muncă sau orice forță majoră. Nu garantăm că site-ul web va fi sigur sau fără bug-uri sau viruși. Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informaționale, a programelor de computer și a platformei dvs. pentru a accesa site-ul nostru web.

Restricții privind utilizarea site-ului web

Toate drepturile, titlul și interesul pentru acest site web și orice conținut conținut aici sunt proprietatea exclusivă a Netox, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, acest site web este doar pentru uz personal și necomercial și puteți imprima, copia și descărca orice informație sau porțiune a acestui site numai pentru uz personal. Nu aveți dreptul să modificați, să copiați, să distribuiți, să transmiteți, să afișați, să efectuați, să reproduceți, să publicați, să licențați, să încadrați, să creați lucrări derivate din, să transferați sau să folosiți în orice alt mod în scopuri comerciale sau publice în totalitate sau parțial orice informație, software, produse sau servicii obținute de pe acest site web, fără aprobarea prealabilă scrisă a Netox. Dacă copiați sau descărcați orice informație sau software de pe acest site web, sunteți de acord că nu veți elimina sau ascunde niciun drept de autor sau alte notificări sau legende conținute în astfel de informații.

Probleme de reglementare

În Europa, site-ul și conținutul acestuia sunt puse la dispoziție de Netox Web (înregistrat în RO cu numărul 39813653), al cărui sediu social este la strada Victoriei 69, Baia Mare România.
Site-ul este furnizat doar în scop informativ și nu este direcționat către, sau destinat distribuirii sau utilizării de către orice persoană sau entitate care este cetățean sau rezident sau situat în orice jurisdicție în care ar avea loc o astfel de distribuție, publicare, disponibilitate sau utilizare. contrar legii sau reglementărilor aplicabile sau care ar supune Netox Web orice cerințe de înregistrare sau licențiere cu o astfel de jurisdicție.

Informațiile prezentate pe acest site web se pot referi la serviciile unei entități / persoane încorporate și care operează în afara RO sau la alte aspecte care nu sunt reglementate de FCA. În acest caz, furnizarea unor astfel de servicii nu va avea avantajul protecțiilor de reglementare RO, inclusiv a celor furnizate cu privire la regulile FCA și la sistemul de compensare a serviciilor financiare.

Legea aplicabilă și consimțământul jurisdicției

Acești termeni și utilizarea de către dvs. a site-ului web vor fi guvernate de legile UE și ale României, fără a ține cont de principiile sale de conflicte de legi. Orice acțiune judiciară sau procedură legată de acest site web va fi introdusă exclusiv în instanțele din România.

În cazul în care o prevedere a acestor termeni va fi considerată ilegală, nulă sau din orice motiv inexecutabilă, atunci acea prevedere va fi considerată separabilă de acești termeni și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea oricăror dispoziții rămase. Netox își rezervă dreptul de a modifica sau șterge materialele de pe acest site web în orice moment, la discreția sa.